Khu đô thị Ecorives, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
0982 196 877